Sizin En Hayırlınız Kur'ân-ı
Öğrenen ve Öğreteninizdir. (Hadis)
Kur'an-ı Kerim

Vakıa Suresi okunuşu

Vakıa Suresi'ni Türkçe Latin harflerle buradan okuyabilirsiniz. Arapça okuyamayanlar için Türkçe harf koymayı uygun gördük.

Peygamberimiz S.a.v. "Her kim, Vâkia sûresini her gece bir defa okumayı adet haline getirirse, ömründe fakirlik görmez" buyurmuşlardır. Bu süre zenginlik süresi olarak da bilinmektedir.

Vakıa Suresi Okunuşu

Bismillâhirrahmanirrahim

 1. İza veka'atilvakia.
 2. Leyse livakatiha kazibeh.
 3. Hafidatun rafia.
 4. İza ruccetilardu racce.
 5. Ve bussetilcibalu besse.
 6. Fekanet hebaen munbesse.
 7. Ve kuntum ezvacen selase.
 8. Feashabulmeymeneti ma ashabulmeymene.
 9. Ve ashabulmeş'emeti ma ashabulmeş'eme.
 10. Vessabikunessabikun.
 11. Ulaikelmukarrabun.
 12. Fi cennatin naim.
 13. Sulletun minelevvelin.
 14. Ve kalilum minelahirin.
 15. Ala sururim me'dune.
 16. Muttekine 'aleyha mutekabilin.
 17. Yetufu aleyhim veldanun muhalledun.
 18. Biekvabin ve ebarika ve ke'sim min ma'in.
 19. La yusadda'une anha ve la yunzifun.
 20. Ve fakihetim mimma yetehayyerun.
 21. Ve lahmi tayrim mimma yeştehun.
 22. Ve hurun'in.
 23. Keemsalillu'luilmeknun.
 24. Cezaen bima kanu ya'melun.
 25. La yesme'une fiha lağven ve la te'sime.
 26. İlla kîylen selamen selame.
 27. Ve ashabulyemini ma ashabulyemin.
 28. Fi sidrim mahdud.
 29. Ve talhîm mendud.
 30. Ve zîllim memdud.
 31. Ve main meskub.
 32. Ve fakihetin kesira.
 33. La maktu'atin ve la memnu'a.
 34. Ve furuşin merfu'a.
 35. İnna enşe'nahunne inşae.
 36. Fece'alnahunne ebkara.
 37. Uruben etrabe.
 38. Liashabilyemin.
 39. Sulletum minel'evvelin.
 40. Ve sulletum minelahirin.
 41. Ve ashabuşşimali ma ashabuşşimal.
 42. Fi semumin ve hamim.
 43. Ve zîllim min yahmum.
 44. La baridin ve la kerim.
 45. İnnehum kanu kable zalike mutrafin.
 46. Ve kanu yusîrrune alelhînsil azim.
 47. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve izamen einne lemeb'usun.
 48. Eve abaunelevvelun.
 49. Kul innelevveline vel ahîrin.
 50. Lemecmu'une ila miykati yevmim ma'lum.
 51. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibun.
 52. Leakilune min şecerim min zakkum.
 53. Femaliune minhelbutun.
 54. Feşaribune aleyhi minelhamim.
 55. Feşaribune şurbelhim.
 56. Haza nuzuluhum yevmeddin.
 57. Nahnu halaknakum felevla tusaddikun.
 58. Efereeytum ma tumnun.
 59. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikun.
 60. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukîn.
 61. Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fi ma la ta'lemun.
 62. Ve lekad alimtumunneş etel ula felevla tezekkerun.
 63. Efereeytum ma tahrusun.
 64. Eeentum tezre'unehu em nahnuzzariun.
 65. Lev neşau lece'alnahu hutamen fezaltum tefekkehun.
 66. İnna lemuğramun.
 67. Bel nahnu mahrumun.
 68. Efereeytumulmaellezi teşrabun.
 69. Eentum enzeltumuhu minelmuzni em nahnulmunzilun.
 70. Lev neşa'u cealnahu ucacen felevla teşkurun.
 71. Efereeytumunnarelleti turun.
 72. Eentum enşe'tum şecereteha em nahnul munşiun.
 73. Nahnu ce'alnaha tezkireten ve meta'an lilmukvin.
 74. Fesebbih bismi rabbikel'azim.
 75. Fela uksimu bimevakî'innucum.
 76. Ve innehu lekasemun lev ta'lemune azim.
 77. İnnehu le kur'anun kerim.
 78. Fi kitabim meknun.
 79. La yemessuhu illelmutahherun.
 80. Tenzilun min rabbil alemin.
 81. Efebihazelhadisi entum mudhinun.
 82. Ve tec'alune rizkakum ennekum tukezzibun.
 83. Felevla iza beleğatilhulkum.
 84. Ve entum hîneizin tenzurun.
 85. Ve nahnu akrabu ileyhi minkum ve lakin la tubsîrun.
 86. Felevla in kuntum ğayre medinin.
 87. Terci'uneha in kuntum sadikîn.
 88. Feemma in kane minelmukarrabin.
 89. Feravhun ve reyhanun ve cennetu na'im.
 90. Ve emma in kane min ashabilyemin.
 91. Feselamun leke min ashabilyemin.
 92. Ve emma in kane minelmukezzibineddallin.
 93. Fenuzulum min hamim.
 94. Ve tasliyetu cahîm.
 95. İnne haza lehuve hakkulyakîn.
 96. Fesebbih bismi rabbikel azîm.

Vakıa suresi dinle: Maher Al-Muaiqly (Kâbe imamı)

Vakia suresi dinle: AbdulBaset AbdulSamad

Ayetel Kürsi Dinle

Yasin Suresi

Arapça, Türkçe ve meal şeklinde hazırladığımız Ayetel Kürsi videomuz ve yine Arapça, Türkçe ve meal şeklinde hazırladığımız Yasin Suresi videolarımızı Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşarak bize destek olur musunuz?

TwetlePaylaşPinterestRedditTumblrLinkedin

İlginizi çekebilir


Hakkında

© 2008 - 2022 Ferdi Korkmaz (eski adıyla kuransitesi.com) kişisel blog sitesidir. Tüm Hakları Saklıdır.