Sizin En Hayırlınız Kur'ân-ı
Öğrenen ve Öğreteninizdir. (Hadis)
İlahi Dinle

ÖNEMLİDİR - LÜTFEN OKUYUNUZ
Selamlar ben Ferdi Korkmaz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Herkesin Arapça öğrenmesi mümkün olmadığından çoğunlukla sureler Türkçe yazılıştan ezberlenmektedir. Bu da bir çok yanlış okumaya sebep olmaktadır. Surelerin Türkçe yazılışlarını Türkçeye en yakın olabilecek şekilde çevirmeye çalıştım. Lütfen her harf nasıl yazıldıysa yazıldığı gibi okumaya özen gösteriniz. Türkçe yazılıştan okurken ses ile takip ederek okumaya çalışırsanız daha doğru şekilde öğrenmiş olursunuz.
Bu videoyu hazırlarken çok fazla ayrıntıya dikkat ederek hazırladım. Bu videoyu lütfen paylaşın. Eşiniz ve çocuğunuza izletin yanlışları var ise düzeltmesine vesile olmuş olun. Mutlaka herkesin yanlış okuduğu bir yer vardır. Kendinizi bu video sayesinde test etmiş olun.
Tekrardan Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Teşekkürler...

Namaz Sureleri

Namaz sureleri olarak okunacak belli bir sure yoktur. Ama genel olarak Kur’an-ı Kerim’de ki kısa olan sureler namaz suresi olarak bilinmektedir. Fatiha her rekatta okunduğu için onu ayrı tutuyoruz. Fatiha’nın sonuna bir ayet veya zammi bir sure okunması gerekmektedir. Bu namazın sahih olma şartlarındandır.

Namazda okunan ilk surenin uzun olması ve ikinci rekatta okunan surenin ondan kısa olması daha doğru görülmüştür.

Fatiha’dan sonra okunacak surelerin bir okunuş sırası vardır. Zammi sure olarak okuduğumuz sureleri yukarıdan aşağıya doğru okunması gerekmektedir. Ters sırayla, sondan geriye doğru okumak doğru görülmemiştir. Bir de bir sure atlayarak okunması da doğru görülmemiştir. Örneğin, Fatiha’dan sonra zammi sure olarak Fil suresini okuyan biri, ikinci rekatta ya Kureyş suresini okumalı yada Kevser suresini veya ondan sonra gelen sureleri okumalıdır. Maun suresini okuyamaz. 1 sure atlayarak okumak doğru görülmemiştir.

Namaz surelerini okurken bu sırayı ezberleyemiyorsanız her namaz için belli sureleri belli bir düzende okursanız bu kurallara dikkat ederek namazı tamamlamış olursunuz İnşallah.

Sizlere Fil suresinden başlayarak Nas suresine kadar sırayla ve sure numaralarıyla birlikte veriyoruz. İnşallah bu sıraya göre namazlarınızı eda etmiş olalım.

Not: Fatiha’dan sonra sadece bu sureler okunabilir diye bir kaide yok Kur’an’dan aklınızda olan bir ayeti de okuyabilirsiniz. Bu sureler en çok okunan ve bilinen sureler olduğu için genelde kitaplarda ve kaynaklarda çoğunlukla bu sureler geçmektedir.

Namaz surelerine ilave olarak İnşirah Suresi ve Kadir Suresi en çok bilinen sureler arasında yer almaktadır.

ÖNEMLİDİR - LÜTFEN OKUYUNUZ
Selamlar ben Ferdi Korkmaz, Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Surelerin Türkçe yazılışlarını Türkçeye en yakın olabilecek şekilde çevirmeye çalıştım. Herkesin Arapça öğrenmesi mümkün olmadığından çoğunlukla sureler Türkçe yazılıştan ezberlenmektedir. Bu da bir çok yanlış okumaya sebep olmaktadır. Lütfen her harf nasıl yazıldıysa yazıldığı gibi okumaya özen gösteriniz. Türkçe yazılıştan öğrenirken ses ile takip etmeye çalışarak okumaya çalışırsanız daha doğru şekilde öğrenmiş olursunuz.
Bu videoyu hazırlarken çok fazla ayrıntıya dikkat ederek hazırladım. Bu videoyu lütfen paylaşın. Eşiniz ve çocuğunuza izletin yanlışları var ise düzeltmesine vesile olmuş olun. Mutlaka herkesin yanlış okuduğu bir yer vardır kendinizi bu video sayesinde test etmiş olun.
Tekrardan Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Teşekkürler...

Namaz Surelerini okurken dikkat edilmesi gerekenler:
*’a’ harflerini ‘a’ gibi okuyunuz. ‘â’ harflerini ‘a e’ arası ‘e’ ye yakın bir sesle okuyunuz.
*’u’ harfini ‘u’ gibi okuyunuz. ‘û’ harfini ‘ü’ gibi değil ‘u’ harfinden biraz ince okuyunuz.
*’ق’ harfini Türkçedeki ‘k’ harfi gibi okumayınız. ‘g’ harfine yakın bir ses ile okuyunuz. Biz ‘ق’ harfi için ‘ģ’ harfini kullandık. Kalın okunan bir harftir. *’h’, ‘ḣ’, ‘ḧ’ harflerine dikkat ediniz. ‘h’ harfini Türkçedeki ‘h’ harfi olarak, ‘ḣ’ harfini boğazın ortasından boğazı hafif sıkarak, ‘ḧ’ harfini hırıltılı ve kalın okuyunuz.
*’d’, ‘ḋ’, ‘đ’ harflerine dikkat ediniz. ‘ḋ’ ve ‘đ’ kalın harflerdir.
*’ż’, ‘à’, ‘ì’, ‘ṡ’ gibi üzerinde işaret olan harfler Türkçedeki gibi okunmadığını belirtmektedir.

Not: Sadece Türkçe yazılış ile sureleri ezberlemeyin. Ses ile takip ederek öğrenmeye çalışın. Sadece Türkçe yazılıştan okuyup ezberlemek bir çok yanlışa sebep olmaktadır.

Fîl Suresi / 105

Bismillâhirrahmanirrahim

 1. elemtera keyfe fe’àle rabbûke bi esḣâbil fil ﴾1﴿
 2. elem yec’àl keydehûm fi teḋlil ﴾2﴿
 3. ve ersele ’àleyhim đayran ebâbil ﴾3﴿
 4. termihim bi ḣîcâratim min siccil ﴾4﴿
 5. fece’àlehûm ke’àsfim me-kûl ﴾5﴿

Kureyş Suresi / 106

Bismillâhirrahmanirrahim

 1. li ilâf i ģurayş ﴾1﴿
 2. ilâfihim riḣleteşşitâi vessayf ﴾2﴿
 3. felye’bûdû rabbe hâżel beyt ﴾3﴿
 4. elleżi eđ’àmehûm min cûiv ve âmenehûm min ḣavf ﴾4﴿

Mâ’ûn Suresi / 107

Bismillâhirrahmanirrahim

 1. eraeytelleżi yûkeżżibû biddin ﴾1﴿
 2. feżâlikelleżi yedû-úl yetim ﴾2﴿
 3. velâ yeḣûḋḋu àlâ đaàmil miskin ﴾3﴿
 4. feveylûl lil mûsallin ﴾4﴿
 5. elleżine hûm àn salâtihim sâhûn ﴾5﴿
 6. elleżine hûm yûraûn ﴾6﴿
 7. ve yemneùnel mâùn ﴾7﴿

Kevser Suresi / 108

Bismillâhirrahmanirrahim

 1. innâ e’taynâ kel kevṡer ﴾1﴿
 2. fesalli li rabbike venḣâr ﴾2﴿
 3. inne şânieke hûvel ebter ﴾3﴿

Kâfirûn Suresi / 109

Bismillâhirrahmanirrahim

 1. ģul yâ eyyûhel kâfirun ﴾1﴿
 2. lâ e’bûdû mâ te’bûdûn ﴾2﴿
 3. ve lâ entûm àbidûne mâ e’bûd ﴾3﴿
 4. ve lâ ene àbidum mâ àbettûm ﴾4﴿
 5. ve lâ entûm àbidûne mâ e’bûd ﴾5﴿
 6. lekûm dinûkûm ve liye din ﴾6﴿

Nasr Suresi / 110

Bismillâhirrahmanirrahim

 1. iżâ câe nesrullahi vel fetḣ ﴾1﴿
 2. ve raeyten nâse yedḧulûne fi dinillâhi efvâcâ ﴾2﴿
 3. fesebbiḣ biḣâmdi rabbike vesteğfirh innehû kâne tevvâbâ ﴾3﴿

Tebbet Suresi / 111

Bismillâhirrahmanirrahim

 1. tebbet yedâ ebi lehebiv ve tebb ﴾1﴿
 2. mâ eğnâ ànhû mâlûhû ve mâ keseb ﴾2﴿
 3. seyeślâ nâran żâte leheb ﴾3﴿
 4. vemraetûh(û) ḣâmmâletelḣâtab ﴾4﴿
 5. fi cidihâ ḣâblûm mim mesed ﴾5﴿

İhlâs Suresi / 112

Bismillâhirrahmanirrahim

 1. ģul hûvellahû eḣad ﴾1﴿
 2. âllahûssamed ﴾2﴿
 3. lem yelid ve lem yûled ﴾3﴿
 4. ve lem yekûl lehû kûfûven eḣad ﴾4﴿

Felak Suresi / 113

Bismillâhirrahmanirrahim

 1. ģul, eùżû birabbil felâģ ﴾1﴿
 2. min şerri mâ ḧalâģ ﴾2﴿
 3. ve min şerri ğasiģîn iżâ veģab ﴾3﴿
 4. ve min şerrin neffâṡâti fil ùģad ﴾4﴿
 5. ve min şerri hâsidin iżâ hâsed ﴾5﴿

Nâs Suresi / 114

Bismillâhirrahmanirrahim

 1. ģul, eùżû birabbin nâs ﴾1﴿
 2. melikin nâs ﴾2﴿
 3. ilâhin nâs ﴾3﴿
 4. min şerril vesvâsil ḣannâs ﴾4﴿
 5. elleżi yûvesvisû fi sudûrin nâs ﴾5﴿
 6. minel cinneti ven nâs ﴾6﴿

Apple Music üzerinden Kur’an-ı Kerim dinleyin.

Spotify üzerinden Kur’an-ı Kerim dinleyin.

Tidal üzerinden Kur’an-ı Kerim dinleyin.

Deezer üzerinden Kur’an-ı Kerim dinleyin.

Youtube üzerinden Kur’an-ı Kerim dinleyin.

Ayetel Kürsi Dinle

Felak Nas, Felak Suresi, Nas Suresi - **YENİ**

En sevilen ve en beğenilen ilahileri paylaşmaya devam ediyoruz. İlahi serimizin ilki olan ilahi dinle - veysel karani ilahisi şimdi yayında... Aynı videonun versiyonu olan veysel karani ilahi v2 yeni versiyonu da Yotube'da yayında!


Habib-i Neccar Camii

Habib-i Neccar Camiinin hem Müslüman hem de Hristiyanlar için önemli olduğunu ve bu caminin Antakya da bulunduğunu biliyor muydunuz.

Habib-i Neccar Camii

Bazı şeyleri değiştiremesek de vazgeçmemek gerekir

Bir adam okyanus sahilinde yürüyüş yaparken, denize telaşla bir şeyler atan birine rastlar. Biraz daha yaklaşınca bu kişinin, sahile vurmuş...

Bazı şeyleri değiştiremesek de vazgeçmemek gerekir

İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer

İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer.

İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer


Bu sayfayı paylaşarak bize destek olur musunuz?

TwetlePaylaşPinterestRedditTumblrLinkedin

İlginizi çekebilir


İletişim - Künye

© 2008 - 2021 Kur'an Sitesi (Ferdi Korkmaz) kişisel blog sitesidir. Tüm Hakları Saklıdır.