Sizin En Hayırlınız Kur'ân-ı
Öğrenen ve Öğreteninizdir. (Hadis)
Kur'an-ı Kerim

Kunut Duaları - Kunut Duası 1, Kunut Duası 2

Kunut Duaları - Kunut Duası 1, Kunut Duası 2 Dinle

Kunut duaları vitir namazının (yatsı namazından sonra kılınan) son rekatında rükuya gitmeden önce tekbir alınarak yapılan duanın adıdır. Kunut duaları Hanefi mezhebine göre Vitir namazında okunur, Şafiiler ilaveten sabah namazında da okurlar. Bunlar Hadisle sabit sayılmışlardır.

Kunut Duası 1 Okunuşu

âllahûmme innâ nesteìnûke ve nesteğfiruke ve nestehdik ve nû-minûbike ve netûbû ileyk ve netevekkelû àleyk ve nûṡni àleykel ẖayra kûllehû neşkûruke ve lâ nekfûruk ve nâẖleù ve netrukû mey yefcûruk

Kunut Duası 2 Okunuşu

âllahûmme iyyâke ne’bûdû ve leke nûs̱alli ve nescûd ve ileyke nes’à ve neḣfid nercû raḣmeteke ve neẖşâ àżâbek inne àżâbeke bilkûffâri mûlḣiḵ

Kunut Duası Dinle

Kunut duası 1 Arapça Okunuşu

Kunut Duası 1 Arapça okunuşu

Kunut duası 2 Arapça Okunuşu

Kunut Duası 2 Arapça okunuşu

Kunut Duası 1 Anlamı

Allahım senden yardım ister günahlarımızı bağışlamanı diler, hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe eder ve sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilip seni överiz ve sana şükrederiz. Nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar edenleri ve sana karşı geleni bırakırız.

 

Kunut Duası 2 Anlamı

Allah’ım biz yalnız sana ibadet eder, namazı ancak Sen’in için kılarız ve sana secde ederiz. Yalnız sana kulluk için çalışır ve yalnız sana koşarız. Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Rahmetini isteriz. Azabından korkarız, şüphesiz Sen’in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

SORU & CEVAP

Soru: Kunut duaları hangileri?

Cevap: Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekâtında kunût yapmak vaciptir. Kunûtta tekbir alınır ve kunut duaları olarak bilinen “Allahümme innâ neste’înuke” ve “Allahümme iyyâke na’büdü” duaları okunur.

Soru: Vitir namazında hangi kunut duaları okunur?

Cevap: Vitir namazının 3. rekatında tekbir getirildikten sonra kunut duaları olarak bilinen “Allahümme innâ neste’înuke” ve “Allahümme iyyâke na’büdü” duaları okunur.

Soru: Kunut duası kaç tane vardır?

Cevap: Kunut Dualar iki tanedir. Kunut 1 Duası, " Allahümme inna nesteinüke" başlar. Kunut 2 duası ise " Allâhümme iyyake na’büdü" olarak başlar.

Soru: Kunut duasını bilmeyen ne okur?

Cevap: Eğer bir kişi vitir namazının 3. rekatında okunan Kunut duasını bilmiyorsa ya da ezberleyemiyorsa "Rabbenâ âtina fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve qınâ azâbe’n-nâr" (Bakara, 201) ayetini okuyabilirler veya üç defa “Allahümme’ğfirli” de diyebilir veya üç defa “Yâ Rabbî” demesi de caizdir.

Soru: Kunut 2 duası hangisi?

Cevap: "âllahûmme iyyâke ne’bûdû" şeklinde başlayan duadır ve vitir namazının 3. rekatında okunur.

Soru: Kunut duası hangi sure?

Cevap: Kunut duaları Kuran’ı Kerim’de bulunan bir sure değil bir duadır.

Soru: Vitir namazı 3 rekatta hangi dua okunur?

Cevap: Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekâtında kunût yapmak vaciptir. Kunûtta tekbir alınır ve kunut duaları olarak bilinen "âllahûmme innâ nesteìnûke" ve "âllahûmme iyyâke ne’bûdû" duaları okunur.

Soru: Yatsı namazında kunut duası yerine hangi dua okunur?

Cevap: Bu duaları bilmeyen kimse ezberlemeye gayret eder, ancak ezberleyinceye kadar "Rabbenâ âtina fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve qınâ azâbe’n-nâr" (Bakara, 201) ayetini okuyabilirler veya üç defa “Allahümme’ğfirli” de diyebilir veya üç defa “Yâ Rabbî” demesi de caizdir.

Soru: Vitir namazının son rekâtında ne okunur?

Cevap: Vitir namazının son rekatına (3. rekat) başladıktan sonra Fatiha ve zammi sure okuduktan sonra tekbir getirilerek kunut duaları okunur.

Soru: Vitir namazında son tekbirden sonra ne okunur?

Cevap: Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekâtında kunût yapmak vaciptir. Tekbirden sonra kunut duaları okunur.

Kunut Duası nerelerde okunur?

Vitir namazının 3. rekâtında Fatiha suresi ve zammı sure okunduktan sonra tekbir alarak (Allahü Ekber) eller kaldırılır ve tekrar bağlanır ve kunut duaları okunur okunduktan sonra normal rüku ve secdeler yapılır. İmam-ı A’zam’a göre Vitir namazında tekbir (kunut tekbiri) almak vaciptir.

Kunut duaları okunmadan önce tekbir almak gerekir. Kunut tekbirinden önce okunanlar Kuran’dan okunduğu için birbirinden ayrılması gerekir. Kunut duaları Kur’an’dan olmadığı için elleri salmak gerekir. Kunut duaları Hz.Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve sellem) Efendimizden rivayet edilen birer duadır. Kunut tekbirinin eller kaldırılıp sesli olarak alınmasının gerekliliği sağır ve kör gibi özürlü kimselere tekbir alındığını bildirmek içindir.

Kunut dualarının namazda okunması konusunda bazı rivayetler mevcuttur. Rivayetlere göre uygulamalar bu şekildedir.

Kunût duasını bilmeyen bir kimse ne yapar?

Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekâtında kunût yapmak vaciptir. Kunûtta tekbir alınır ve kunut duaları olarak bilinen “Allahümme innâ neste’înuke” ve “Allahümme iyyâke na’büdü” duaları okunur (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 245; Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, I, 249; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 442). Bu duaları bilmeyen kimse ezberlemeye gayret eder; ancak ezberleyinceye kadar “Rabbenâ âtinâ” duasını okur veya üç defa “Allahümmeğfir lî” demekle yetinir. Şâfiî ve Mâlikîlere göre ise, sabah namazının ikinci rekâtında, rükûdan sonra kunût yapılır. Sabah namazında kunût yapmak Şâfiîlere göre sünnet, Mâlikîlere göre ise müstehaptır. Şâfiî veya Mâlikî mezhebine mensup imamın arkasında sabah namazı kılan Hanefî bir kimse, dilerse kunût duasına katılır, dilerse sessizce bekler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 32,33).

Kunût dualarını okumayı unutan kimse namazını nasıl tamamlar?

Vitir namazında kunût duasını okumak vaciptir. Bundan dolayı kunût duasının terki veya tehirinden dolayı sehiv secdesi yapmak gerekir (Haddâd, el-Cevhera, I, 92). Vitir namazını kılmakta olan bir kimse, unutarak ya da yanılarak kunût duasını okumadan rükûya giderse, bu kimse namazına devam eder ve sonunda sehiv secdesi yapar. Ancak bu kişi, rükûdan kalktıktan sonra kunut duasını okursa, sonrasında tekrar rükû yapmadan secdeye gider ve yine namazın sonunda sehiv secdesi yapar (Kâsânî, Bedâî’, I, 274; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 141).

Ayetel Kürsi Dinle

Yasin Suresi

Arapça, Türkçe ve meal şeklinde hazırladığımız Ayetel Kürsi videomuz ve yine Arapça, Türkçe ve meal şeklinde hazırladığımız Yasin Suresi videolarımızı Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşarak bize destek olur musunuz?

TwetlePaylaşPinterestRedditTumblrLinkedin

İlginizi çekebilir


Hakkında

© 2008 - 2022 Ferdi Korkmaz (eski adıyla kuransitesi.com) kişisel blog sitesidir. Tüm Hakları Saklıdır.