Sizin En Hayırlınız Kur'ân-ı
Öğrenen ve Öğreteninizdir. (Hadis)
Kur'an-ı Kerim

Felak Suresi Okunuşu ve Anlamı

Felak Suresi (Youtube)

Felak Suresi

Felak Suresi Okunuşu

Felak Suresi Medine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir.

ḵul eùżû bi rabbil felâḵ ﴾1﴿
De ki: Sabahın Rabbine sığınırım.
min şerri mâ ẖalâḵ ﴾2﴿
Yarattığı şeylerin şerrinden,
vemin şerri ğasiḵîn iżâ veḵab ﴾3﴿
Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
vemin şerrin neffâṡâti fil ùḵad ﴾4﴿
Ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden,
vemin şerri hâsidin iżâ hâsed ﴾5﴿
Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden.

Nas Suresi Okunuşu ve Anlamı

Nas Suresi Dinle

Nas Suresi

Nas Suresi Okunuşu

Nas Suresi Medine döneminde inmiştir. 6 âyettir. Adını her âyetinin sonunda yer alan nâs kelimesinden alır. Nâs, insanlar demektir.

ḵul eùżû bi rabbin nâs ﴾1﴿
De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
melikin nâs ﴾2﴿
İnsanların hükümdârına,
ilâhin nâs ﴾3﴿
İnsanların ilâhına,
min şerril vesvâsil ẖannâs ﴾4﴿
O sinsi vesvesecinin şerrinden.
elleżi yûvesvisû fi s̱udûrin nâs ﴾5﴿
O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
minel cinneti ven nâs ﴾6﴿
Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Felak Suresi | Nas Suresi

Felak suresi ve Nas suresi sıkıntı, nazar, kaza ve beladan korunmak için şifa gibidirler. Peygamberimiz (S.a.v.) "Felâk Nâs surelerini okuyup bu iki sure ile Allaha sığının, zira Allaha hiç bir kul bunlardan daha faziletli bir şey ile sığınamaz" buyurmuşlardır. Felak Suresi kötülüklerden bahsettiği için kötülükten Allah’a sığınmak için okunabilir. Nas Suresi vesvese ve vesvesecinin şerrinden bahsetmektedir. Felak Nas kısaca her derde deva gibidir.

Felak Suresi okunuşu ve anlamı & Nas Suresi okunuşu ve anlamına bu sayfadan tek seferde ulaşabilirsiniz. Felak Suresi fazileti, tefsiri, meali ve Nas Suresi fazileti, tefsiri, meali gibi bir çok bilgiye tek sayfadan ulaşın.

Gece yatmadan önce Ayetel Kürsi, Felak Suresi ve Nas Suresi okumadan yatmayınız.

Felak Suresi anlamı

1-2-3-4-5. De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

Felak Suresi dinle: AbdulBaset AbdulSamad

Nas Suresi anlamı

1-2-3-4-5-6. De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım."

  Amenerrasulü okurken dikkat edilmesi gerekenler:
 • *'a' harflerini 'a' gibi okuyunuz. 'â' harflerini 'a e' arası 'e' ye yakın bir sesle okuyunuz.
 • *'u' harfini 'u' gibi okuyunuz. 'û' harfini 'ü' gibi değil, 'u' harfinden biraz ince okuyunuz.
 • *(kaf) 'ق' harfini Türkçedeki 'k' harfi gibi okumayınız. 'g' harfine yakın bir ses ile okuyunuz. Biz 'ق' harfi için 'ģ' harfini kullandık. Kalın okunan bir harftir.
 • *'h', 'ḣ', 'h' harflerine dikkat ediniz. 'h' harfini Türkçedeki 'h' harfi olarak, 'ḣ' harfini boğazın ortasından boğazı hafif sıkarak, 'h' harfini hırıltılı ve kalın okuyunuz.
 • *(tı) 'ط' harfini 't' gibi okumayınız. Biz altı çizgili 't' harfini kullandık. Kalın okunan bir harftir.
 • *'ż', 'à', 'ù', 'ì', 'ṡ' gibi üzerinde işaret olan harfler Türkçedeki gibi okunmadığını belirtmektedir.
 • *Altı çizgili harfler kalın okunan harflerdir ve Türkçedeki gibi okunmadığını belirtmektedir.
Not: Türkçe yazım okumada kolaylık olması içindir. Sadece Türkçe yazılıştan Kur’an okumayın ve ezberlemeyin. Ses ile takip ederek öğrenmeye çalışın. Sadece Türkçe yazılıştan okuyup ezberlemek bir çok yanlışa sebep olmaktadır.

Apple Music üzerinden Felak Suresi dinleyin.

Spotify üzerinden Felak Suresi dinleyin.

Tidal üzerinden Felak Suresi dinleyin.

Deezer üzerinden Felak Suresi dinleyin.

Youtube üzerinden Felak Suresi dinleyin.

Apple Music üzerinden Nas Suresi dinleyin.

Spotify üzerinden Nas Suresi dinleyin.

Tidal üzerinden Nas Suresi dinleyin.

Deezer üzerinden Nas Suresi dinleyin.

Youtube üzerinden Nas Suresi dinleyin.

Ayetel Kürsi Dinle

Yasin Suresi

Arapça, Türkçe ve meal şeklinde hazırladığımız Ayetel Kürsi videomuz ve yine Arapça, Türkçe ve meal şeklinde hazırladığımız Yasin Suresi videolarımızı Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

Felak Suresi dinle:

Nas Suresi dinle:

Nas Suresi dinle: AbdulBaset AbdulSamad

Hadisi Şerif; “Aklı eren hiç bir müslümanın Amenerrasulû okumaksızın uyuyacağını zannetmiyorum. Çünkü bu âyetler Arş’ın altında bulunan bir hazineden indirilmişlerdir.”

Felak Suresi okunuşu

Felak Suresi

Nas Suresi okunuşu

Nas Suresi

Bu sayfadan ulaşabildiğiniz bilgiler:

 • Felak Suresi okunuşu
 • Felak Suresi anlamı
 • Felak Suresi meali
 • Felak Suresi Arapça okunuşu
 • Felak Suresi tefsiri
 • Felak Suresi resimli okunuşu
 • Felak Suresi ezberle
 • Felak Suresi dinle
 • Felak Suresi fazileti
 • Felak Suresi Türkçe anlamı
 • Nas Suresi okunuşu
 • Nas Suresi anlamı
 • Nas Suresi meali
 • Nas Suresi Arapça okunuşu
 • Nas Suresi tefsiri
 • Nas Suresi resimli okunuşu
 • Nas Suresi ezberle
 • Nas Suresi dinle
 • Nas Suresi fazileti
 • Nas Suresi Türkçe anlamı

Felak süresi ne için okunur?

Felak suresinde kötülüklerden, büyücülerin şerrinden Allah’a sığınılması öğütlendiği için namazın dışında da olabilecek tüm kötülüklerden Allah’a sığınmak için okunabilir.

Nas suresi günde kaç defa okunmalı?

Peygamberimiz (s.a.v)’den gelen bir rivayette "Akşama ve sabaha erince Kul hüvallahu ahad ve Muavvizeteyn sûrelerini üçer kere oku. Bu sana, her şeye karşı yeterlidir" buyurmuştur.

Hadisin tamamı: Abdullah İbnu Hubeyb (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hafif bir yağmur ve karanlığa maruz kalmıştık. Bize namaz kıldırsın diye Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)’ı bekledik." (Ravi der ki; Abdullah İbnu Hubeyb şu manada birşeyler daha söyledi: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) çıktı ve: " Söyle !" dedi. Ben: "- Ne söyliyeyim?" diye sordum. Bunun üzerine; " Akşama ve sabaha erince Kul hüvallahu ahad ve Muavvizeteyn sûrelerini üçer kere oku. Bu sana, her şeye karşı yeterlidir" dedi. Kaynak: Nesai, İsti’aze 1, (8, 250-253).

Muavvizeteyn ne anlama gelir?

Kur’ân-ı Kerîm’in 113. (Felak Suresi) ve 114. (Nas Suresi) sûrelerine "Muavvizeteyn" denilmektedir. 112. sure olan İhlas Suresi de bunlara sonradan ilave edilmiştir. Muavvizeteyn şeklindeki adlandırmanın kaynağı sûrelerin ilk âyetlerinin muhtevası ile Hz. Peygamber’den rivayet edilen hadislerdir.

Nas suresi hangi sure?

Nas Suresi Kur’an-ı Kerim’in 114. ve son suresidir. Sure 6 ayettir. İsmini her ayetin sonunda yer alan ve insan anlamına gelen "nas" kelimesinden almıştır. Mekke’de indirildiğine inanılmakta olan sure iniş sırasına göre 21. suredir. Çeşitli kaynaklarda şifa verici ve koruyucu özellikleri nedeniyle yatmadan önce ve namazlardan sonra okunması vurgulanmaktadır.

Felak suresi hangi dönemde indirilmiştir?

Felak Suresi Medine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Mushaftaki sıralamada yüz on üçüncü, iniş sırasına göre yirminci sûredir. Fîl sûresinden sonra, Nâs sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayetler varsa da (bk. Şevkânî, V, 615) üslûp ve içeriği bakımından Mekkî sûrelere benzediği görülür. Sûrede bazı kötülüklerden dolayı Allah’a sığınılması öğütlenmektedir.

Felak suresinde nelerden söz edilir?

Felak suresinde, bazı kötülükler sayılarak kötülüklerin şerrinden Allah’a sığınılması, gecenin karanlığı, büyü, sihir gibi islam dininde yasaklanmış fiilleri yapanların ve kıskanç kişilerin şerleri sayılarak bütün bunlardan Allah’a (c.c.) sığınılması gerektiği anlatılmıştır.

Felak suresi kaç ayetten oluşur?

Felak Suresi 5 ayetten oluşmaktadır. Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in 113. suresidir.

Nas suresi kaç ayetten oluşur?

Nas Suresi 6 ayetten oluşmaktadır. Sure ismini her ayetin sonunda yer alan ve insan anlamına gelen nas kelimesinden almıştır.

Felak Nas Sureleri büyü bozar mı?

Peygamber Efendimiz (sav)’e yapılan büyünün üzerine bu ayetlerin nazil olduğu ve Peygamberimizin bu sureler (Felak - Nas sureleri) ile şifaya kavuştuğu bildirilmektedir. Yapılan büyü ipinde 11 düğüm olduğu için, 11 ayetli olan bu iki surenin her bir ayetinin okunmasıyla Efendimiz (asm)’in bir hafiflik hissettiği bildirilmiştir. Bu surelerde düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden ve vesvese verenin kötülüğünden Allah’a sığınılması öğütlendiği için büyü için okunabilir.

Nas suresi anlamı nedir?

Sure adını her âyetinin sonunda yer alan nâs kelimesinden alır. Nâs, insanlar demektir. Anlamı: De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım."

Felak ve Nas surelerine ne ad verilir?

Bu surelere "Muavvizeteyn" denilmektedir. İhlas Suresi de bunlara sonradan ilave edilmiştir. Gelen bir rivayete göre Hz. Peygamber "Her namazın peşine Muavvizeteyni oku" veya "Muavvizeteyni oku çünkü onun bir benzerini okuyamazsın" buyurmuştur. Muavvizeteyn olarak adlandırılan bu sureler, günlük yaşamda en çok okumaları önerilen sûreler arasındadır. Hz. Peygamber’in Muavvizeteyni korunma amaçlı okumayı ısrarla tavsiye ettiğini görmekteyiz.

Felak suresi hangi şehirde nerede indirilmiştir?

Medine döneminde indirilmiştir. (Nâs sûresinin Felak sûresiyle birlikte nâzil olduğu konusunda ittifak varsa da Mekke döneminde mi yoksa Medine döneminde mi indirildikleri hususunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Ancak sûrenin muhteva ve üslûbu Mekkî olduğu yönündeki görüşleri kuvvetlendirmektedir.)

Felak Arapça ne demek?

Felâk, sabah aydınlığı demektir. Felak kelimesi "yarmak" anlamında ki felk masdarından isimdir. Yarma ve çatlatma neticesinde meydana gelen şey. Allah’ın gece karanlığını yarması neticesinde meydana gelen sabah aydınlığını ifade eder.

Felak Suresi tefsiri

Diyanet Vakfı Meali:

 1. De ki: "Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım,
 2. Yarattığı şeylerin şerrinden,
 3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
 4. Ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden,
 5. Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden.

Felak Suresi Türkçe meali

Elmalılı Hamdi Yazır Meali:

 1. De ki:"Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım,
 2. Yarattığı şeylerin şerrinden,
 3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
 4. Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden,
 5. Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

Nas Suresi tefsiri

Diyanet Vakfı Meali:

 1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
 2. İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
 3. İnsanların İlâhına.
 4. O sinsi vesvesenin şerrinden,
 5. O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.
 6. Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!

Nas Suresi Türkçe meali

Elmalılı Hamdi Yazır Meali:

 1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
 2. İnsanların hükümdârına,
 3. İnsanların ilâhına,
 4. O sinsi vesvesecinin şerrinden.
 5. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
 6. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Felak Suresi fazileti & Nas Suresi fazileti

Her türlü emin olamadığınız şeylerden bu sureler ile Allah’a sığınabilirsiniz. Gece yatmadan önce Ayetel Kürsi, İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresi’ni okuyun bunlar size kafi gelirler. Bu sureleri devamlı olarak okuyan devamlı bir sıhhat içinde olur. Bunlar her türlü kötülük için koruyucu surelerdir.

Bizimde sizden isteğimiz okumayı alışkanlık haline getirmeniz ve düzenli olarak hergün okumanız. Her sabah ve akşam sizi buraya bekliyoruz. Okurken bir taraftan sesli olarak da dinleyebilirsiniz.

Felak suresi ve Nas suresi İle İlgili Hadisler:

1- Ukbe İbnu Amir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Bu gece indirilen ayetler var ya, onlar gibisi hiç görülmemiştir: Kul eüzu bi-rabbi'l-felak ve Kul eüzu bi-rabbi'n-nas süreleri". Müslim, Misafırin 264, (814); Tirmizi, Sevabu'1-Kur'an 12, (2904), Tefsir, Muavvizateyn, (3364); Ebu Davud, Salat 354, (1462,1463); Nesai, İstiaze 1, (8, 251-254).

2- Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) bana: "Ey Cabir oku!" dedi. Ben:
"Annem babam sana kurban olsun, ne okuyayım?" diye sordum. Bunun üzerine:
" Kul eûzu bi-rabbi'l-felak ve KuI eûzu bi-rabbi'n-nas sürelerini oku!" dedi. Ben de onları okudum. Resûlullah ilaveten:
" Bu iki sûreyi oku, bunlar gibisini asla okuyamıyacaksın!"dedi. Nesai, İstiaze 1, (8, 254).

3- Ukbe bin Âmir radıyallahü anh anlatır:
Bir zaman Peygamber efendimizle yolculuk yaparken şiddetli bir fırtınaya tutulduk. Resûlullah, Felâk ve Nâs sûrelerini okuyup, bana buyurdu ki:
Ey Ukbe,bu iki sûre ile Allaha sığın; zira Allaha hiç bir kul bunlardan daha fazîletli birşey ile sığınamaz!

4- Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
Kulhüvallahü ehad, Felak suresi ve Nas suresini sabah akşam üç defa oku! Bunlar sana kâfidir.

5- Hazret-i Âişe vâlidemiz, Peygamber efendimizin yatacağı zaman, "İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini okuyup, ellerine üflediğini, sonra da elleri ile vücudunu sıvazladığını bildirmektedir."

İmâm-ı Rabbânî hazretleri de, "Sıkıntılı zamanlarda dört kul'leri yani kulyâ, kulhüvallahü ehad, Felâk ve Nâs sûrelerini çok okumalıdır" buyurmaktadır.

Felâk sûresini çok okuyan kimseye, Cenab-ı Hak, kolay yollardan rızık nasip eder. İnsanların hasedinden, her türlü şer ve kötülüklerden muhafaza eder.

Nâs sûresini devamlı okumayı alışkanlık haline getiren kimse, daima sıhhat ve âfiyette olur. Nazara karşı okunursa, şifâ bulur.

Son nefesini vermekte olan kimse için bu sûre okunursa, rûhu bedenden rahatça ayrılır. Yatağa girerken okuyan kimse, cin ve şeytan şerrinden kurtulur. Vesvesesiz, korkusuz rahat bir uyku uyur.

Etiketler:
felak suresi, nas suresi, felak nas, nas süresi, felak süresi, felak suresi anlamı, nas suresi anlamı

Popüler Videolarımız:


© 2008 - 2022 Ferdi Korkmaz. Tüm Hakları Saklıdır.