Sizin En Hayırlınız Kur'ân-ı
Öğrenen ve Öğreteninizdir. (Hadis)
Kur'an-ı Kerim

Bereket Duası - Karınca Duası okunuşu ve anlamı

Bereket Duası (Bolluk Duası) bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olarak inanılan ve bu sebeple “karınca duası” denen bu dua güvenilir kaynaklarda yer almamaktadır.

Karınca duası - Bereket Duası okunuşu:

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Karınca Duası - Bereket Duası anlamı:

Ey Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in, Azrail'in, İbrahim'in, İsmail'in, İshak ve Yakub'un rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah'a aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf'in isimleri)

Bereket duası okumak doğru mudur?

Bereket duasında Allahu Teala'nın isimleri ve bazı Ashabı Kehf isimlerinin geçmesi nedeniyle okunmasında bir sakınca görülmemektedir.

Dua Allah'a gönülden inanarak, onun herşeye gücünün yeteceği, her şeyin onun dilemesiyle olacağına inanarak samimiyet içinde yapılırsa tesiri yüksek olur. Bazı tesiri yüksek sözler ve isimler vardır bunlar duada söylenirse daha faydalı bir dua olur. Allah'ın isimleri, Peygamber isimleri, meleklerin isimleri, kitapların isimleri gibi.

Önemli not: Bereket duası (karınca duası) ve bunun gibi şeyleri Kur'an'la karıştırmamak gerekir. Bunların Kur'an'la bir alakası yoktur. Bunlar bazı büyük kişiliklerin kendi düşünce ve bilgisi ile okuduğu dualardır. Duanın her şeyin Allah'ın dilemesi sayesinde olacağına inanarak yapılması gerekir.

Ya da bu şekilde dua edebilir, Allah'tan bereket isteyebilirsiniz.

Yarabbi! Kazancımıza bereket ihsan eyle, helalinden en verimli ve üretken bir şekilde çalışıp çok kazanabilmeyi nasip eyle!

Yarabbi! Elde edeceğimiz mal ve serveti israf etmeden, senin razı olacağın yerlere kendimiz, ailemiz ve insanlık için en hayırlı şekilde değerlendirebilmeyi nasip eyle!

Yarabbi! Menkul ve gayrimenkullerimizi, işyerimizi, malımızı, canımızı her türlü afetten, yangından, soygun ve benzeri tehlikelerden muhafaza eyle!

Allahım! Bizlere kazançta helal bilinci ve Kul hakkı duyarlılığı ihsan eyle! Özellikle malımızı, servetimizi, canımızı rızana uygun olarak değerlendirip, bunlarla ebedî mutluluk olan ahiret mutluluğunu elde edebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle!

Bereket ve bol rızık için Vakıa Suresi

Peygamberimizden Vakıa suresi hakkında birçok sahih rivayet vardır. "Vakia Suresi'ni sürekli okuyana fakirlik dokunmaz buyurmuştur." "Vâkia sûresi zenginlik sûresidir buyurmuştur". Bolluk ve bereket için Kur'an'dan bir sure olan Vakıa suresini okumanız daha hayırlıdır. Hem Kur'an okumuş olun hem de Allah'ın izniyle bereket bulun.

Ayetel Kürsi Dinle

Yasin Suresi

Arapça, Türkçe ve meal şeklinde hazırladığımız Ayetel Kürsi videomuz ve yine Arapça, Türkçe ve meal şeklinde hazırladığımız Yasin Suresi videolarımızı Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşarak bize destek olur musunuz?

TwetlePaylaşPinterestRedditTumblrLinkedin

İlginizi çekebilir


Hakkında

© 2008 - 2022 Ferdi Korkmaz (eski adıyla kuransitesi.com) kişisel blog sitesidir. Tüm Hakları Saklıdır.