Sizin En Hayırlınız Kur'ân-ı
Öğrenen ve Öğreteninizdir. (Hadis)
Kur'an-ı Kerim

Amenerrasulü

Amenerrasulü Dinle

Amenerrasulü

Amenerrasulü Okunuşu ve Anlamı

âmener rasûlû bimâ ûnzile ileyhi mirrabbihi velmû-minûn
Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de.
kûllûn âmene billâhi ve melâiketihi ve kûtûbihi ve rusûlih
Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler
lâ nûferriḵu beyne eḣâdim mir rusûlih
ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.”
ve ḵalû semi'nâ ve eṯa'nâ ğufraneke rabbenâ ve ileykel mes̱îr ﴾285﴿
Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” ﴾285﴿
lâ yûkellifûllahû nefsen illâ vûs'àhâ
Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar.
lehâ mâ kesebet ve'àleyhâ mektesebet
Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır.
rabbenâ lâ tûâẖîżnâ in nesinâ ev eẖṯa-nâ
Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma!
rabbenâ velâ tâḣmil àleynâ is̱ran kemâ ḣâmeltehû àlelleżine min ḵablinâ
Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.
rabbenâ velâ tûḣâmmilnâ mâ lâ ṯaḵate lenâ bih
Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme!
ve'fû ànnâ veğfir lenâ verḣâmnâ
Bizi affet, bizi bağışla, bize acı!
ente mevlânâ fens̱urnâ àlel ḵavmil kâfirin ﴾286﴿
Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. ﴾286﴿

Amenerrasulü Arapça

Amenerrasulü

AmenerRasulü anlamı

Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” ﴾285﴿ Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” ﴾286﴿

Amenerrasulu

Amenerrasulü

Amenerrasulü, Bakara Suresinin son iki ayetidir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam "Bakara Suresi’nin sonundaki iki ayeti geceleyin kim okursa o iki ayet ona kafi gelir." buyurmuşlardır. Yüce Allah Bakara suresini bu iki ayet ile sona erdirdi. Bu iki ayet bir evde üç gece okundu mu artık şeytan ona yaklaşamaz. Müslüman olan AmenerRasulü ayetini okumadan gece yatağına yatmaz.

AmenerRasulu Dinle: AbdulBaset AbdusSamed [Muhteşem ses]

AmenerRasulü Dinle: AbdulBaset AbdusSamed

Amenerrasulu fazileti ve önemi hakkında detaylar nelerdir?

Amenerrasulü

Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimize Miraç gecesinde vahiy olunduğu birkaç rivayette geçmektedir. Peygamber efendimiz gece yatmadan önce okuyana bu ayet mükafat olarak yeter tavsiyesinde bulunmuştur. Bu iki ayet, bir evde 3 gece okunursa, şeytan o eve yaklaşamaz. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Kuran’da iki ayet vardır ki, müminler için şifadır ve Allah’ın sevdiği şeylerdendir. O iki ayet Bakara suresinin son iki ayeti (olan Amenerrasülü)‘dür."

Amenerrasulü duası okumanın faydaları nelerdir?

Amenerrasulü

Bu ayetler gece ibadet ve zikir yerine geçer. Sevap ve fazilet olarak yeter. O gece, olması muhtemel afetlerden, şeytanın, insanların ve cinlerin şerrinden korur. Kim Bakara’nın son iki ayetini geceleyin okursa bu ayetler ona gece namazı kılmak yerine kifayet eder.

Amenerrasulü yatsı namazından sonra neden okunur?

Amenerrasulü

“Bakara sûresinin sonunda iki ayet vardır. Kim bunları okursa (dünya ve âhiret maksatları için veya o gecede okuyacağı Kur’ân için) ona yeterlidir.” (Buharî, Fedâilu'l-Kur'ân 10)

Peygamber Efendimiz (asm)'e mi'raçta üç hediye verilmiştir: "Beş vakit namaz, Bakara Sûresi'nin son iki ayeti, ümmetinden Allah'a şirk koşmadan ölenlerin büyük günahlarının bağışlanacağı müjdesi." (Müslim, Îman, 279)

Başka bir hadiste şöyle buyurulmaktadır: “Yüce Allah Bakara sûresini iki âyetle nihayet vermiştir. Onları okuyana mükâfatını Arş-ı Âlâdaki hazinesinden verecektir. Onları öğrenin, hanımlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz.”

Tirmizî’de aynı mevzuda şu meâlde bir hadise yer verilmektedir: “Cenab-ı Hak yeri ve göğü yaratmazdan bin sene önce bir kitap yazdı. O kitaptan iki âyet indirdi. O âyetlerle Bakara sûresine nihayet verdi. O âyetler bir evde üç gece okunursa, o eve şeytan yaklaşmaz.” (Tirmizî, Sevâbu'l-Kur'ân 4)

Apple Music üzerinden Amenerrasulü dinleyin.

Spotify üzerinden Amenerrasulü dinleyin.

Tidal üzerinden Amenerrasulü dinleyin.

Deezer üzerinden Amenerrasulü dinleyin.

Youtube üzerinden Amenerrasulü dinleyin.

Ayetel Kürsi Dinle

Yasin Suresi

Arapça, Türkçe ve meal şeklinde hazırladığımız Ayetel Kürsi videomuz ve yine Arapça, Türkçe ve meal şeklinde hazırladığımız Yasin Suresi videolarımızı Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

Amene’r-Resulü meali (Elmalılı Hamdi YAZIR):

Peygamber, Rabbinden ne indirildiyse ona iman etti, müminler de. Hepsi, Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve: "Peygamberleri arasında hiçbir ayırım yapmayız." diye Peygamberlerine inandılar ve: "İşittik ve boyun eğdik, bağışlamanızı dileriz, ey Rabbimiz! Dönüş sanadır!" dediler. Bakara 285.

Allah, kimseye gücünün ötesinde bir teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı yararına, yüklendiği günahı zararınadır. Ey Rabbimiz, eğer unutarak veya yanılarak yaptıksa, bizi sorgulama! Ey Rabbimiz, bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi, ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediğini yükletme, günahlarımızı affet, bizleri bağışla ve bize acı! Sensin mevlamız! Bizi, Seni tanımayanlara karşı yardımınla zafere eriştir, kahrolsun kafirler. Bakara 286

 

Amene’r-Resulü Meali (Yaşar Nuri ÖZTÜRK:

Resul, Rabbinden kendisine indirilene inanmıştır; müminler de. Hepsi; Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına, resullerine inanmışlardır. Allah’ın resullerinden hiçbirini ötekinden ayırmayız. Şöyle demişlerdi: "Dinledik, boyun eğdik. Affet bizi, ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır." Bakara 285.

Allah hiçbir benliğe, yaratılış kapasitesinin üstünde bir yük yüklemez/teklifte bulunmaz. Her benliğin yaptığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük kendi aleyhinedir/kişinin hem kendisini hem başkaları için kazandığı onun lehine, yalnız kendi nefsi için kazandığı onun aleyhinedir/kişinin kendi emeği ile kazandığı lehine, başkalarının sırtından kazandığı aleyhinedir. "Ey Rabbimiz! Unutur yahut hata edersek bizi hesaba çekme. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize, güç yetiremeyeceğimiz şeyleri de yükleme. Affet bizi, bağışla bizi, acı bize. Sen bizim Mevlâ’mızsın.Gerçeği örten nankörler/inkârcılar topluluğuna karşı yardım et bize!" Bakara 286.

    Arapça-Türkçe yazımı okurken dikkat edilmesi gerekenler:
  • *'a' harflerini 'a' gibi okuyunuz. 'â' harflerini 'a e' arası 'e' ye yakın bir sesle okuyunuz.
  • *'u' harfini 'u' gibi okuyunuz. 'û' harfini 'ü' gibi değil, 'u' harfinden biraz ince okuyunuz.
  • *(kaf) 'ق' harfini Türkçedeki 'k' harfi gibi okumayınız. 'g' harfine yakın bir ses ile okuyunuz. Biz 'ق' harfi için 'ģ' harfini kullandık. Kalın okunan bir harftir.
  • *'h', 'ḣ', 'h' harflerine dikkat ediniz. 'h' harfini Türkçedeki 'h' harfi olarak, 'ḣ' harfini boğazın ortasından boğazı hafif sıkarak, 'h' harfini hırıltılı ve kalın okuyunuz.
  • *(tı) 'ط' harfini 't' gibi okumayınız. Biz altı çizgili 't' harfini kullandık. Kalın okunan bir harftir.
  • *'ż', 'à', 'ù', 'ì', 'ṡ' gibi üzerinde işaret olan harfler Türkçedeki gibi okunmadığını belirtmektedir.
  • *Altı çizgili harfler kalın okunan harflerdir ve Türkçedeki gibi okunmadığını belirtmektedir.
Not: Türkçe yazım okumada kolaylık olması içindir. Sadece Türkçe yazılıştan Kur’an okumayın ve ezberlemeyin. Ses ile takip ederek öğrenmeye çalışın. Sadece Türkçe yazılıştan okuyup ezberlemek bir çok yanlışa sebep olmaktadır.

Popüler Videolarımız:


© 2008 - 2022 Ferdi Korkmaz. Tüm Hakları Saklıdır.